Monday, February 14, 2011

No 2 VALENTINE'S DAY


Sheikh al-‘Utsaimin berkata: “Maka bila dalam merayakan Hari Valentine tersebut bermaksud untuk mengenangkan kembali St. Valentine, maka tidak diragukan bahawa orang itu telah kafir. Dan jika tidak bermaksud begitu namun sekadar ikut-ikutan kepada orang lain, maka orang itu telah melaksanakan dosa besar”.

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-71 yang bersidang pada 22 hingga 24 November 2005 telah pun memutuskan bahawa amalan merayakan Valentine’s Day tidak pernah dianjurkan oleh Islam.

Kesimpulan yang dapat Naimi katakan di sini ialah Valentine’s Day adalah HARAM hukumnya kepada sesiapa yang mengaku bahawa dia adalah seorang MUSLIM. Tiada sebarang kelebihan pun dalam sambutan ini kerana ia hanya membawa kepada lebih banyak kemudaratan daripada  kebaikan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...